ANUNŢ-post de îngrijitor-curățenie

În conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 şi în baza aprobării Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ion Mincu”, Tulcea, din data de 07.05.2021
Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Tulcea, cu sediul in municipiul Tulcea, strada 1848 nr.7, judetul Tulcea organizează concurs pentru ocupare 1 post contractual vacant de îngrijitor-curățenie.

anunt concurs ingrijitor