Prezentarea Școlii

Corp A

Corp A

Grupul Şcolar Tulcea, este principala unitate şcolară din judeţul Tulcea, ce asigură pregătirea de specialitate tehnică şi profesională în domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice şi în domeniul industrie textilă şi pielărie din oraşul Tulcea .
Unitatea noastră şcolară, situată pe strada 1848 nr.7, şi îşi desfăşoară  procesul instructiv educativ în două corpuri de clădire : în primul corp de clădire  ( A ) se află 12 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică şi AEL, 1 laborator de fizică-chimie, cabinete metodice, cancelaria şi secretariatul iar în corpul de clădire (B) se află  atelierele anexe ale şcolii :  1 atelier pentru instruire practică textile – pielărie, 1 laborator de materii prime textile, 4 ateliere pentru instruire practică construcţii, 1 laborator de desen tehnic, un laborator multimedia, o sală pentru orele de educaţie fizică şi o sală pentru biblioteca şcolară în formare. Ambele clădiri au fost reabilitate astfel :

Corp B

Corp B

Clădirea corpului de şcoala  (A) a fost reabilitată în anul scolar 2007 – 2008, lucrări realizate de firma Montini SRL – Galati, iar receptia lucrarilor de reabilitare a fost facuta pe 12 septembrie 2008 iar clădirea corpului de ateliere şcoală (B) a fost reabilitată printr-un program Phare, lucrare care a început în martie 2007 şi s-a finalizat în iulie 2008.
Suntem beneficiarii Programului PHARE TVET – 2004 prin care, începând din  anul şcolar 2004-2005 s-a realizat  dezvoltarea bazei materiale a şcolii cu echipamente IT şi echipamente specifice laboratoarelor şi atelierelor din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
De asemeni prin eforturile conducerii şcolii şi cu sprijinul ISJ-Tulcea, şcoala a fost dotată cu mobilier şcolar nou pentru toate sălile de clasă, laboator AEL, laborator de fizică-chimie, cabinete metodice, cancelarie, laborator de desen tehnic, bibliotecă, sală de educaţie fizică, laborator de materii prime textile şi într-o mică masură au fost dotate cu mobilier şi atelierele de instruire practică în construcţii.