Domeniul Industrie Textilă și Pielărie

Oferta educationala pentru anul scolar 2019-2020

Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

Din această perspectivă finalitatea învăţământului liceal are în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ, integrat în viaţa socială.

Şcoala asigură pregătire în filiera tehnologică pentru domeniile industrie textilă şi pielărie şi construcţii, instalaţii şi lucrări publice – învăţământ liceal de zi şi seral.

Pregătirea în domeniul textil este o vocaţie. Plasată ,abia sesizabil, la graniţa dintre tehnică, ştiinţă şi artă, pregătirea textilă are valenţe profund umaniste… pentru că textilele fac parte din viaţa noastră de zi cu zi, sub forma îmbrăcămintei, a decoraţiunilor interioare, a echipamentelor de protecţie, a compozitelor pentru industria automobilelor şi aeronautică, a materialelor pentru construcţii şi pentru agricultură, a aţelor chirurgicale, a eco-textilelor şi sub multe, multe alte forme.

Avem o lungă tradiție în domeniul pregătirii lucrătorilor textiliști, fiind prima școală cu acest profil din județ.

LICEUL TEHNOLOGIC ,, ION MINCU,, TULCEA îşi asumă misiunea de a forma tehnicieni textiliști care să aibă cunostinţe tehnice, tehnologice, economice şi antreprenoriale, capabili să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor tehnologii, cu şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

CÂTEVA DINTRE POZELE DE PESTE ANI ARATĂ CINE SUNTEM ŞI CE FACEM!